System samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie prac końcowych przy budowie domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej pozbywanie się pokrywy śnieżnej z dachu. Przeznaczone są do tego przewody grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i rurach spustowych oraz rozpięte pomiędzy dwoma linkami metalowymi przy krawędzi dachu. Aby cały układ był efektywny należy dostosować odpowiednie zagęszczenie kabli. Należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg. specyfikacji producenta przy uwzględnieniu rejonu kraju. Przewody grzewcze mocuje się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z PCV lub przypina taśmami aluminiowymi. Samoczynne załączenie instalacji i bieżące eliminowanie pokrywy śniegowej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zainstalowany poza budynkiem czujnik temperatury oraz wilgoci dostarcza dane do regulatora, który we właściwym momencie uruchamia cały system. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i dobrać właściwe zabezpieczenie.