Wydatki na ogrzewanie budynku – szacunek

Nasz najnowszy kalkulator kosztów na ogrzewanie pozwala na szybkie zestawienie wydatków na rachunki co budynku z wielorakimi układami i paliwami. Podstawą wyliczeń jest wskaźnik popytu na energię użytkową podany w kWh na metr kwadratowy na rok. Kalkulator oblicza również wydatki na ogrzewanie cwu uzależniając to od wielkości rodziny. Precyzja przeliczeń jest uzależniona od prawdziwości wskaźnika zapotrzebowania na energię. Na podstawie badań najnowszych domów trzeba założyć, że nie każdy nowy budynek spełnia aktualnie wyjątkowo podwyższoną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla zainteresowanych, jakie rozważają remont kotłowni i przejście na inne paliwo, wskazano w pliku parametry właściwe dla norm aktualnych w latach ubiegłych. W końcu jest możliwość skorygować je w taki sposób, by kwota na aktualnie wykorzystywanym paliwie pokrywała się z wynikami z arkusza. Wtedy otrzymamy wyjątkowo precyzyjne informacje o wydatkach na ogrzewanie z nowej instalacji na odmiennym rodzaju paliwa . Wyniki arkusza sa poglądowe i nie powinny być podstawą jakichkolwiek pretensji. W przypadku sytuacji spornej z deweloperem, ekipą budowalną, monterską lub wytwórcą, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.