Przewód grzejny samoregulujący Elektra ø6x8mm

Przewody grzewcze samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to kable o zmiennej rezystancji używane jako układ przeciwzamarzaniowy do instalacji rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych detali mechanicznych. Stosuje się je do montowania bezpośrednio na chronionym elemencie. Samoregulacja bazuje na możliwości do wydzielania zmiennej ilości energii cieplnej zależnie od temperatury środowiska. Kiedy obniża się temperatura, kable podnoszą swoją moc grzewczą i stosownie ją obniżają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy występują tylko w punktach różnicowania się temperatur, więc kable mogą się dotykać i krzyżować i nie grozi im przegrzanie. W zależności od parametrów instalacji stosuje się różnego rodzaju przewody samoregulujące Elektra ø6x8mm. Zestawy Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony przewodem zimnym i wtyczką przeznaczone są do samodzielnego montowania na krótszych odcinkach rur lub pozostałych miejscach wymagających nagłej reakcji. W dużych układach, montowanych na stałe, stosuje się kable cięte na odpowiednie odcinki (z bębna) wraz z dodatkowym sterowaniem pracy kabla. Wielkości maksymalne kawałków przybliża tabela z wytycznymi producenta. Przewód grzewczy Elektra ø6x8mm 16W mimo możliwości samoregulujących funkcjonuje również w plusowych temperaturach otoczenia i pobiera jakąś ilość energii. Montaż optymalnej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie energii wtedy, kiedy nie jest konieczna praca przewodu.

System samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie prac końcowych przy budowie domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej pozbywanie się pokrywy śnieżnej z dachu. Przeznaczone są do tego przewody grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i rurach spustowych oraz rozpięte pomiędzy dwoma linkami metalowymi przy krawędzi dachu. Aby cały układ był efektywny należy dostosować odpowiednie zagęszczenie kabli. Należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg. specyfikacji producenta przy uwzględnieniu rejonu kraju. Przewody grzewcze mocuje się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z PCV lub przypina taśmami aluminiowymi. Samoczynne załączenie instalacji i bieżące eliminowanie pokrywy śniegowej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zainstalowany poza budynkiem czujnik temperatury oraz wilgoci dostarcza dane do regulatora, który we właściwym momencie uruchamia cały system. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i dobrać właściwe zabezpieczenie.

Przewody samoregulujące – zastosowanie i dobór

Kable grzewcze samoregulujące Elektra Selftec to przewody o zmiennej rezystancji stosowane jako system zapobiegający zamarzaniu do instalacji rur i rurociągów, rynien i rur spustowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz pozostałych detali mechanicznych. Stosuje się je do montowania wprost na ochranianym detalu. Samoregulacja polega na umiejętności do wydzielania niestałej ilości energii cieplnej zależnie od parametrów otoczenia. W sytuacji, gdy zmniejsza się temperatura, kable intensyfikują swoją moc grzejną i stosownie ją zmniejszają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy występują jedynie w miejscach zmiany temperatur, więc kable mogą się stykać i krzyżować oraz nie grozi im przegrzanie. Zależnie od charakterystyki układu grzewczego montuje się różnorakiego rodzaju przewody samodzielnie regulujące się Selftec. Zestawy Elektra Selftec o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony kablem zimnym i wtyczką dedykowane są do samodzielnego montażu na krótkich odcinkach rur albo pozostałych miejscach wymagających nagłej reakcji. W dużych instalacjach, stałych, wykorzystuje się przewody docinane na optymalne odcinki (z bębna) razem z ekstra sterowaniem pracy przewodu. Wielkości maksymalne kawałków określa tabela z wskazówkami producenta. Kabel grzejny Selftec mimo właściwości samoregulujących funkcjonuje także w plusowych temperaturach środowiska i czerpie jakąś ilość prądu. Montaż prawidłowej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobór energii wtedy, kiedy nie jest konieczna praca kabla.