Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii wytwarzanew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kolejne lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w porównaniu do potrzeb na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania “na zapas”,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia typu LED.