Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Określenie Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Główną przeszkodą były nie tylko koszty, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem mogla być rozliczana potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Najważniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Wpraktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli zużyć wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu część energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to tracimy ją, azarabia dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – S części,
  • poniesione koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.

Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w elektryczne urządzenia, które będą mogły tą dodatkową energię wykorzystać np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku przeciętnej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także wykorzystać na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest użycie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na ogrzanie budynku:

– dogrzać przynajmniej dwukrotnie większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest również instalacja klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– montując piec elektryczny do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie pomieszczeń domu w okresach wiosennych a także jesieni.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzewania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.