Kurtyna powietrzna Reventon wodna 14,2-17kW

Kurtyna powietrzna Aeris to dmuchawa wysokiej wydajności z wymiennikiem ciepła lub grzałką elektryczną. Urządzenie takie skutecznie zmniejsza mieszanie powietrza między pomieszczeniami. Zmniejszenie wymiany powietrza po przez strefę wytworzoną ze strumienia silnego powietrza pozwala ograniczyć zużycie energii w pomieszczeniach z klimatyzacją lub z ogrzewaniem, ogranicza także rozchodzenie pyłów.Wymiennik ciepła jest zasilany ciepłą wodą z układu centralnego ogrzewania lub wodą z układu chłodzenia.Kurtyna powietrzna Aeris230V 2-6kW – najważniejsze właściwości:bardzo dużą wydajność dmuchawy – jest to bardzo ważne gdyż aby skutecznie zostało zahamowane napływające powietrze, pęd powietrza napływającego musi być mniejszy od szybkości powietrza z kurtyny. Kilkapoziomów pracy wentylatora – można dopasować wydajność kurtyny do miejsca montażu i warunków klimatycznych. Pełne informacje techniczne: wymiary, wydajność oraz sposób montażu zawarte są dokumentacji technicznej. Kurtyna dostarczana jest jako zestaw zawierający: pilot zdalnego sterowania, czujnik otwarcia.