Komin z tworzywa sztucznego – to nie żart

Dotychczas stosowane instalacje kominowe, oparte na elementach ceramicznych, znacząco oddziaływały na cenę systemu. Potrafiły pochłaniać nawet 5-10 tys. zł. Obecnie wytwarzane gazowe piece kondensacyjne dają nam zaoszczędzić koszty. Spaliny wytwarzane przez nowoczesne kotły uzyskują tak niskie temperatury, że możliwe jest zamontowanie układów opartych na rurach polipropylenowych. Strumień gazów spalinowych jest wymuszany poprzez wbudowany w kotle nawiew. Za tym pośrednictwem kocioł działa jednostajnie i nie potrzebujemy się niepokoić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w przypadku starszych modeli pieców. Producenci kotłów proponują markowane swoim logiem zestawy do wyprowadzania gazów spalinowych. Dostępne są również tańsze produkty zamienne. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ instalowany w wnętrzu komina. Taki system pochłania wydatki w przedziale 1000-1500 zł. W wypadku instalacji w budynku wielorodzinnym wydatki wzrastają w związku z długością rur. W przypadku domu jednorodzinnego, samotnie stojącego o mocy do 21 kW da się znacznie zmniejszyć wydatki, usuwając gazy spalinowe przez ścianę. W tym wypadku koszty kształtują się w przedziale 300-500 zł. Takie rozwiązanie nadaje się także do pawilonów produkcyjnych i wolno stojących magazynów. W tym wypadku nie ma zakresów parametrów mocy kotła. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec da się zastosować stary przewód kominowy i odprowadzić spaliny istniejącym ujściem, a powietrze do kotła może być dostarczone oddzielnym kanałem. Wówczas będzie to układ niezależny 2x80mm. Bez względu na to, czy poprowadzimy instalację odprowadzająca spaliny z boku budynku, czy też w szachcie lub niezależny z dwóch rur. W wypadku pieca kondensacyjnego koszt ten jest znaczącą mniejszy dzięki zastosowaniu rur polipropylenowych.

System kominowy z polipropylenu – do nie kawał

Dotychczasowe układy spalinowe, wsparte na podzespołach ceramicznych, znacząco wpływały na cenę systemu. Potrafiły kosztować nawet 5-10 tysięcy. Aktualnie wytwarzane kotły gazowe niskotemperaturowe umożliwiają nam zaoszczędzenie kosztów. Gazy spalinowe wytwarzane przez nowe piece uzyskują temperatury na tyle niskie, że opcjonalne jest użycie układów opartych na rurach z polipropylenu. Przepływ spalin wymuszany jest przez wirnik w piecu. Dzięki temu piec pracuje stabilnie i nie musimy się głowić tzw. przeciągiem w kominie, jak to funkcjonowało w starszych modelach kotłów. Fabrykanci pieców oferują układy spalinowe swojej produkcji. Można również zakupić mniej kosztowne substytuty. Często montowanym rozstrzygnięciem jest system instalowany w szachcie kominowym. System taki tworzy koszty wielkości 1000-1500 zł. W przypadku montażu owego schematu w kamienicy – koszty zwiększają się z powodu długości przewodu. W wypadku domu osobno stojącego o sile do 21kW możemy sporo zaoszczędzić wyprowadzając spaliny poprzez bok budynku. W takim wypadku koszty wahają się w obrębie 300-500 zł. Takie rozwiązanie dobre jest również dla pawilonów produkcyjnych i magazynów swobodnie stojących. W owym wypadku nie ma obostrzenia co do wydajności kotła. Kiedy unowocześniamy kotłownię da się zastosować już istniejący przewód kominowy i nim odprowadzać gazy spalinowe, a powietrze do kotła doprowadzić oddzielną rurą. Wówczas tworzy to system rozdzielczy 2x80mm. Niezależnie od tego czy odprowadzamy system ze spalinami i powietrzem przez ścianę budynku, czy w kominie czy rozłącznie. Przy piecu kondensacyjnym ten wydatek znacząco zmniejsza się z uwagi na użycie elementów z tworzywa sztucznego.