Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w elektryczne urządzenia, które będą mogły tą dodatkową energię wykorzystać np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku przeciętnej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także wykorzystać na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest użycie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na ogrzanie budynku:

– dogrzać przynajmniej dwukrotnie większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest również instalacja klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– montując piec elektryczny do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie pomieszczeń domu w okresach wiosennych a także jesieni.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzewania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.

Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii wytwarzanew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kolejne lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w porównaniu do potrzeb na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania “na zapas”,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia typu LED.