Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to nowoczesny sposób na ogrzewanie budynku w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie w przypadku domów już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. oleju opałowego na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące panele fotowoltaiczne dobierają wielkość instalacji na bazie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z pewnym zapasem. Uwzględniając spalania, można wiarygodnie wyznaczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci energetycznej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zbudować, by prąd z fotowoltaiki skierować do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.

Piec gazowy Junkers Cerapur GC2200IW dwufunkcyjny 4,8-25kW

Kocioł dwufunkcyjny Junkers Cerapur dwufunkcyjny 4,8-25kW to najnowsza oferta tego uznanego producenta, w zakresie ogrzewania mieszkań.
Szeroki zakres sterowania palnika, startujący od 4,8 kW sprawia, że piec Junkers Cerapur może {ustawić|dopasować swoją moc do warunków atmosferycznych – na podstawie zewnętrznego czujnika pogodowego.
W zakresie ogrzewania ciepłej wody użytkowej zapewnia komfort dla jednego {punktu poboru wody|kranu w danej chwili, zapewniając do 11,6 litrów ciepłej wody na minutę.

To, co najważniejsze: nowoczesny wygląd urządzenia – możliwość montażu w eksponowanych miejscach, prosty w obsłudze panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD, niewielkie gabaryty pieca – szczególnie ważne w przypadku mieszkania, wbudowana automatyka pogodowa, nowoczesna pompa układu c.o. – niższe rachunki za prąd i cichsza praca układu grzewczego, klasa efektywności energetycznej: automatyką sterująca EMS2. Wymiary kotła to (wysokość x szerokość x głębokość): 713 x 400 x 300 mm. Masa: 35 kg.

Jaki kocioł dwufunkcyjny

Komfort akustyczny – najgłośniejszym elementem pieca gazowego jest palnik. Kotły kondensacyjne posiadają komorę zamkniętą, co samo powoduje, że jest o wiele ciszej w porównaniu do kotłów z komorą zamkniętą. Jeżeli piec gazowy będzie sąsiadował z sypialnią lub innym pomieszczeniem, gdzie winno być bardzo cicho, warto uwzględnić ten parametr. Określany jest on w dB. Im wartość niższa tym lepiej. Warto mieć świadomość, iż skala głośności jest oczywiście logarytmiczna. Na przykład: kocioł A: 43dB, urządzenie B: 46dB, urządzenie C: 49dB. Urządzenie B jest 2x głośniejsze od A, a urządzenie C jest głośniejsze cztery razy w porównaniu do urządzenia A.Szerszy poradnik na temat który piec warto zamontować.

Polecamy obejrzenie przewodnika wideo:Jaki piec dwufunkcyjny:

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Określenie Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Główną przeszkodą były nie tylko koszty, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem mogla być rozliczana potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Najważniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Wpraktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli zużyć wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu część energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to tracimy ją, azarabia dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – S części,
  • poniesione koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.

Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w elektryczne urządzenia, które będą mogły tą dodatkową energię wykorzystać np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku przeciętnej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także wykorzystać na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest użycie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na ogrzanie budynku:

– dogrzać przynajmniej dwukrotnie większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest również instalacja klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– montując piec elektryczny do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie pomieszczeń domu w okresach wiosennych a także jesieni.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzewania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.

Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma poważny problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii wytwarzanew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kolejne lata. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w porównaniu do potrzeb na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania “na zapas”,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia typu LED.

Podgrzewacz na gaz Junkers Maxi Power 7-19,2kW

Gazowy Junkers MaxiPOWER jest pierwszoplanowym podgrzewaczem wody przeznaczonym do obsługi wanny lub prysznica, jak również jednocześnie zlewozmywaka. Urządzenie zawiera otwartą komorę spalania i zapłon elektroniczny, zasilanie bateryjne. urządzenie nie ma płomyka wskazującego, co pozwala pomniejszyć zużycie paliwa nawet do ok. 70 m3 na rok. Kluczową cechą wskazanego podgrzewacza jest zmiana mocy zależnie od szybkości przepływu.

Ręczna regulacja efektywności daje sposobność na dostosowanie mocy obiegu i temperatury wody np:

– ilość cwu o temperaturze 35°C – 11,0 l/min dla Delta T 25 stopni,

– ilość cwu o temperaturze 60°C – 5,5 l/min dla Delta T 50 stopni,

W bardziej zaawansowanych modelach tej grupy, np. WDRP jest możliwość dopasowania palnika z uwagi na co podgrzewacz samorzutnie dopasowuje moc do ilości przepływającej wody. Elektroniczna weryfikacja temperatury z wyświetlaczem LCD pozwala na dokładne ustawienie temperatury wody wyjściowej. Podgrzewacze z serii Maxi Power są urządzeniami pewnymi w eksploatacji. Mają zabezpieczenie w sytuacji przypadkowego zagaszenia płomyka, przed powrotem spalin do wnętrza i nadmiernym ogrzewaniem się wymiennika.

Pakiety z Bosch Cerapur Compact

Dobierając kocioł gazowy do domu jednorodzinnego warto zainteresować się zestawem piec kondensacyjny Junkersa Cerapur Compact z zasobnikiem wody. Do wyboru są kotły gazowe o dwóch mocach 14 i 24 kilowaty. Moc pieca należy dopasować z uwzględnieniem powierzchni ogrzewanej oraz pojemności zasobnika wody. Kocioł niższej mocy jest w stanie ogrzać powierzchnię do 180 m2, natomiast kocioł o większej mocy nawet do 300 metrów kwadratowych. Urządzenia funkcjonują w zakresach mocy więc swą pracę dobierają do ogrzania znacznie mniejszych powierzchni. Moc minimalna jest równa 2-3 kilowaty. Zestawy proponowane są z zasobnikami o różnej pojemność. Pojemnik 125 l proponowany jest dla 2-3 mieszkańców i jest w stanie obsłużyć nawet 2 łazienki. Zasobnik o pojemności 150l dedykowany jest dla 4-5 członków rodziny. Największy zasobnik 220 litrów w zestawie ogrzeje wodę dla 4-7 członków rodziny i jest w stanie zapewnić ciepłą wodę dla 3 łazienek. Piec kondensacyjny Junkers CC posiada wbudowany zawór trójdrogowy więc nie trzeba żadnych dodatkowych urządzeń aby podłączyć go z zasobnikiem c.w.u.. Oferowany jest wraz z adapterem kominowym, który pozwala na połączenie kotła z układem kominowym. Szczególną cechą pieca jest wbudowany regulator pogodowy. Umożliwia to podstawowe regulowanie kotłem z uwzględnieniem pogody na zewnątrz domu. Fabrycznie piec Junkers Cerapur Compact zaprogramowany jest do współpracy z gazem typu GZ-50. W przypadku innego typu gazu serwisant dokonuje zmian ustawień dyszy.Jako kupujący powinni Państwo wiedzieć, iż od 09.2019 r. kotły Junkers Cerapur Compact zostają zastąpione dwoma nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Oprócz wspomnianej wyżej zmiany nazwy moce pieców są nieco mniejsze, bo maksymalna moc to 15 i 20kW. Więcej informacji na ten temat u sprzedawców.

Zestaw Bosch Cerapur Compact z bojlerem – na każdą kieszeń

W sprzedaży dostępna jest szeroka oferta pieców kondensacyjnych z buforem. Urządzenia takie cechują się podwyższoną produktywnością wynoszącą aż 106 procent. Oznacza to,że mogą wytworzyć ciepło nie tylko bezpośrednio ze spalanego opału. Produkty spalania w piecach kondensacyjnych są przed odprowadzeniem do komina ochładzane a wytworzona para wodna podlega zagęszczeniu. Ciepło zostaje dodatkowo przekazane do systemu grzejnego. Na szczególną uwagę zapracował komplet pieca Junkers Cerapur Compact z bojlerem identycznej marki ST. Za rozsądną kwotę można zakupić piec w dwóch przedziałach mocy – do 15 i do 24 kW. Oferowane są one w pakietach z bojlerem 120 lub 160 litrów. Opcjonalnie można nabyć w zestawie również podstawowe przyłącze do komina oraz programator pogodowy. Kocioł zawiera wbudowaną opcję sterowania pogodowego, jednak jeśli chcemy zaprogramować w czasie działanie kotła, należy przyłączyć dedykowany regulator. Do każdego zestawu dodawany jest czujnik temperatury wody do zasobnika z przewodem podłączeniowym do kotła. Decydując się na kupno kotła kondensacyjnego Junkers Cerapur Compact z buforem wody ST zaoszczędzimy nie tylko na etapie zakupu urządzeń ale także na jego użytkowaniu poprzez obniżone zużycie paliwa oraz niższe rachunki z gazowni.

Dodatkową informacją jest, że od września tego roku piece Junkers Cerapur Compact będą zastąpione dwoma nowymi pod marką Junkers Bosch Condens. Oprócz wspomnianej zmiany nazewnictwa moce kotłów będą nieco mniejsze, bo maksymalna moc to 15 i 20kW. Więcej szczegółów uzyskać można w sklepach branżowych.