Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to nowoczesny sposób na ogrzewanie budynku w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie w przypadku domów już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. oleju opałowego na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące panele fotowoltaiczne dobierają wielkość instalacji na bazie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z pewnym zapasem. Uwzględniając spalania, można wiarygodnie wyznaczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne przesyłana jest do sieci energetycznej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zbudować, by prąd z fotowoltaiki skierować do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.