Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Określenie Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Główną przeszkodą były nie tylko koszty, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem mogla być rozliczana potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe