Jak oszacować moc fotowoltaiki

Najważniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Wpraktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli zużyć wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu część energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to tracimy ją, azarabia dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – S części,
  • poniesione koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.