kotły z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie można już zakupić urządzenia z komorą otwartą albo zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku zaczęło obowiązywać kolejne prawo unijne dotyczące sprawności produktów energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny formalny etap w celu obniżania ilości energii zużywanej bezcelowo przez elektryczne AGD oraz systemy grzejne. Przyjęcie opisanej regulacji pociągnęło za sobą wielkie zmiany na rynku szczególnie w handlu pieców, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów solarnych, pomp ciepła i wymienników cwu. Regulacja ErP dopuszcza możliwość wytwarzania i wprowadzania na rynek Unii Europejskiej tylko sprzętów do ogrzewania, które spełniają wskazane unormowania efektywności energetycznej. Dla pieców grzewczych sprawność średnioroczna (obliczana w opisany sposób narzucony wskazaną dyrektywą) powinna być większa od 86 %.Takie wymogi wypełniają tylko kotły kondensacyjne, zatem znaczy to, że kotły konwencjonalne w praktyce są wycofywane z rynku.Piece z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już robione, w sprzedaży pozostają tylko i wyłącznie takie, jakie weszły na rynek przed datą funkcjonowania regulacji UE. Wyjątkiem są tylko piece standardowe z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży wyłącznie z przeznaczeniem do modernizacji pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w domach wielorodzinnych.