Niewielkiej grubości o sporej efektywności energetycznej maty pod kafelki

Ferie czy czas zaraz po ich zakończeniu to idealny okres na przeprowadzenie niewielkich modernizacji. Unowocześnienie pokoju kąpielowego to jedno z bardziej pracochłonnych zadań. Równolegle z tą inwestycją warto postarać się o dopełniające napędy ogrzewania. W okresie, kiedy jeszcze nie ma działającego centralnego a dni są znacznie chłodniejsze, należało by posiadać alternatywne źródło ogrzewania. Znakomitym wyjściem jest płachta podgrzewająca o wydajności cieplnej 160W/m2. W unowocześnianych łazienkach mamy już najczęściej założoną płytkę. Wobec powyższego ewentualną matę montuje się bezpośrednio na niej i zakłada następną warstwę kafelek. Najistotniejsze w owym rozwiązaniu są wysokości kolejnych płaszczyzn. Im mniejsza grubość tym lepsze. Maty MG Pack producenta Elektra o wydajności 160W/m2 mają jedynie 3 mm grubości. To kompleksowy pakiet zawierający płachtę grzewczą zasilaną z dwóch stron, regulator i podzespoły do zainstalowania całości. Jedynym kłopotem może być metoda ułożenia. Początek i koniec maty muszą zejść się w jednym punkcie. Warto w tym wypadku wykonać plan w odpowiedniej skali i rozplanować rozkład maty.