Rodzaje przyłączeń w grzejnikach stalowych

Grzejniki panelowe często wykorzystywane w naszych mieszkaniach, mają różne rozmiary. Mogą być o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wielkości. Występują w szerokościach od 400 do aż 3000 mm. W zależności od przyłączenia kaloryfery stalowe rozróżniamy na z boku i z dołu. Przyłączone boczne (grzejniki typu Compact). W tej grupie występują następujące możliwości podłączenia kaloryfera: z boku; skrzyżowane i siodłowe. Boczne umożliwia zasilanie kaloryferów równocześnie po prawej jak i z lewej strony. Podłączenie należy podpiąć do najwyższego wypustki a powrót do dolnego. Odwrotne podpięcie spowoduje obniżenie mocy grzejnika o 30%. Krzyżowe podpięcie zalecane jest szczególnie dla grzejników o wymiarze przewyższającej 2000mm a także rozmiarów, które przekraczają 4 krotność wymiaru. Taki typ podłączenia gwarantuje miarowy rozkład ciepła w grzejniku.Przewód zasilający podłączamy do górnego wypustki (z prawej lub z lewej), a powrót do króćca przeciwnego z dołu. Podpięcie siodłowe stosuje się najczęściej w przypadku instalacji w c.o. rozprowadzonej w progach przy ścianach. W tym rodzaju zasilania siła grzejnika będzie o ok 10% niższa. Zasilanie z dołu (kaloryferów modelu CV).W sytuacji podłączenia z dołu, linia rury podpinającego położona jest zawsze 80 mm od pobocznej kresu grzejnika, natomiast linia rury odcinającego 30 mm. Przeciwne podpięcie powoduje utratę siły grzejnika o ponad 30%.Połączenia okrężne z boku i krzyżowe ułatwia podpięcie przewodu zasilającego z dołu a powrót na króćcu z boku.Kaloryfery modelu CV mają możliwość (po wymontowaniu wkładki zaworowej) być załączone jak standardowe kaloryfery rodzaju Compact czyli z boku, skrzyżowane i siodłowo.