Dopłaty na wymianę kotłów i odnowienie układów grzewczych

Miniony już sezon grzewczy ukazał, jak męczący i zgubny dla zdrowia jest smog który jest wynikiem na przykład archaicznego systemu grzewczego piecowego w indywidualnych domach. Aby zmobilizować mieszkańców do zmiany systemów grzewczych na bardziej przyjazne atmosferze, państwo zainaugurowało na ten cel dopłaty. Systemy dofinansowania mogą być wypłacane z finansów Unii Europejskiej, państwowych lub z kas samorządów. Są w największej liczbie przypadków wypłacane w kształcie dotacji albo pożyczki na korzystnych warunkach. Pewna liczba samorządów gminnych deklaruje konkretne kwoty dotacji, czasem odnoszące się do rodzaju pieca, na jaki zdecyduje się użytkownik. Pozostałe proponują finansowanie większości lub nawet całości lokaty. W zależności od miejsca dopłaty mogą obejmować piece gazowe, kotły na biomasę lub urządzenia wykorzystujące moc z OZE (ekologicznych źródeł energii). Powinno się zacząć od orientacji, czy we wskazanej gminie jest aktualny program dopłat oraz na które piece. Kolejnym punktem jest dokładne obliczenie wydatków. Co istotne –użytkownik w pierwszej kolejności ponosi koszty zakupu nowego pieca i usługi modernizacji systemu grzejnego, więc jest konieczność, by ustalić, iż posiada środki przeznaczone na ten zakup. Po przedłożeniu dokumentów w urzędzie gminy razem z wymaganym kompletem dokumentów i przychylnym zanalizowaniu, zawarta jest umowa na wzięcie udziału w systemie dopłat. Następnie można wymieniać piec. Trzeba pamiętać o potwierdzeniach zakupu, każdy zakup powinien być udokumentowany, ponieważ na ich podstawie urząd gminy nalicza dopłaty.Najpewniej nie można ominąć wizyty wysłannika urzędu, by sprawdzić, czy naprawdę piec oraz układ grzewczy zostały zmodernizowane.Niektóre urzędy gminy proponują wsparcie przy wypisywaniu i składaniu dokumentacji. Poradę w zorganizowaniu dopłat można także dostać za pośrednictwem niektórych producentów nowoczesnych urządzeń grzewczych. Za każdym razem należy dowiadywać się w wydziale informacyjnym gminy.